TARSİM Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar? Yüzde 50 Hibe

Büyükbaş yada küçükbaş yada kanatlı hayvanlarınızı devlet destekli olarak %50 bağışlama şekilde sigorta yaptıra bilirsiniz. Dana, düve yada inek benzer biçimde büyükbaş yada koyun yada keçi cinsel küçükbaş hayvanlarınızla tavuk ve hindi cinsel kanatlı hayvanlarınızı her türlü ölüm riskine rağmen TARSİM güvencesi ile sigorta yaptıra bilirsiniz. Hayvan cinslerine gore sigorta tutarları belirlenerek 12 aylık olarak tutarı hesaplanmaktadır. Ek olarak hesaplama işlemleri geniş ve dar kapsamlı olarak sizlere 2 şekilde yapılmaktadır. Sigorta poliçeniz de ek güvence ekleterek cerrahi müdahale dahil olmak suretiyle bir oldukça yaşamsal risk kayıplarını minimum düzey indirmek istiyorsanız bu fırsattan kesinlikle yararlanmanızı tavsiye ederiz. Ziraat bankası ve TARSİM anlaşmalı sigorta acenteleri aracılığı ile aşağıdaki şartlar dahilinde hayvanlarınızı sigortalatma yapabilirsiniz.

Büyükbaş Hayvan Sigortası Şartları 2020’de Nedir?

Büyükbaş Hayvan Sigortası Şartları Nedir

Minimum 5 büyükbaş manda, süt ve besi sığır hayvanınızı sigorta yaptırmanız dahilinde bir oldukça ölümcül risklere rağmen hayvansal sermayenizi güvence altına almış olmuş olursunuz. TARSİM tarafınca iş birliği içinde olan sigorta acentelerinden yaptıracağınız poliçe kapsamında büyükbaş hayvanlarınız şu güvencelere haiz olmuş olur.

 1. Hayvansal hastalıklara yakalanma karşı doğacak olan telef durumları
 2. Gebelik ve doğum müdahaleleri
 3. Cerrahi yapılacak olan müdahaleler
 4. Herhangi oluşacak kazalara karşı
 5. Zehirli yılan ve böcek sokmaları sonrası yaşanmış olan ölümler
 6. Zehirli davet otları ile yem tüketimi sonrası yaşanmış olan kayıplar
 7. Organik afetler ile güneş çarpması sonucu kayıplar
 8. Yangın ve infilak sonucu meydana gelen mecburu kesimler ile ölüm durumlarında
 9. Süt sığırları için yavru atma ve doğum sonrasında 1 hafta içinde yavrumun ölüm riskleri

Sigorta kapsamında güvence altına alınmaktadır. Poliçenizi devletin %50 indirim yardımı ile oluşturmak için Büyükbaş Hayvan Hibe Kredisi Şartları olduğu benzer biçimde sigorta yaptırmanın da bazı şartları vardır.

 1.  Sigorta poliçesinin oluştura bilmesi için minimum 5 büyükbaş hayvanı sigortalatma yaptırmanız gerekmektedir.
 2. Büyükbaş hayvanlarınız baytar data sistemi şu demek oluyor ki TÜRKVET ‘e kayıtlı olması lazım.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Sigortası Tutarları Hesaplaması

Büyükbaş hayvan sigortalatması ücret hesaplaması 2 şekilde hesaplanmaktadır. Bu hesaplama poliçesini oluşturan 2 koşul ” DAR ve GENİŞ ” kapsamlı olarak ayrılmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz bu şartlar dahilinde büyükbaş hayvanlarınızı sigortalatmak için ödemeniz ihtiyaç duyulan ücret kelle başı poliçe bedelinize gore şu şekilde hesaplanır.

DAR SİGORTA (Hırsızlık Dahil)

 • Sigorta kıymeti olarak 7.500 TL olan 5 büyükbaş hayvanın toplam olarak prim ödemesi 1.406 TL ‘tir. Çiftçimize %50 devlet sigorta desteği sonrasında yansıyacak miktar 703 liradır. Bu tutarı çiftçimiz 1 peşin olarak 175 TLve 5 de 107 TL taksit ile geri ödeme imkanı sağlanmaktadır.
 • Sigorta kıymeti 6.500 TL olan 10 büyükbaş hayvan için toplam prim bedeli 2.437 TL ‘tir. Devlet desteği ise 1.218 TL olacaktır. Hali ile sigorta ettirecek olan olan çiftçimizin ödeyeceği toplam ücret 1.218 liradır. Ödemesi ise 1 peşin 5 taksit halinde çiftçimizden karşılanmaktadır. Peşin olarak 304 TL 5 taksit olarak 182 TL ödeme yaparsınız.
 • Sigorta kıymeti 7.500 lira olan 15 büyükbaş hayvan için toplam prim ödemesi 4.218 TL olacaktır. Devletin %50 bağışlama yardımı ile bu ödeme 2.109 TL düşmektedir. Çiftçimiz sigorta ödemesini 1 peşin ( 527 TL ) 5 eşit taksit olan 316 TL olarak geri ödeyebilmektedir.

GENİŞ KAPSAMLI TEMİNAT (ŞAP, EK HASTALIK VE TERÖR)

 • Sigorta bedeli 6.500 lira olan 5 büyükbaş hayvanın toplam pirim ödem tutarı 5648.50 TL olacaktır. Devletin %50 bağışlama imkanı ile bu karşılık toplamda 2824.25 TL düşecektir. Çiftçimiz bu bedeli 1 peşin şu demek oluyor ki 706.06 TL olarak 5 de eşit taksitli 423.64 TL olacak şekilde geri ödeye bilmektedir.
 • Sigorta kıymeti 7.000 TL olan 10 büyükbaş hayvanın toplam olarak prim ödemesi 12166.00 olur. Devletin %50 yardımı ile bu miktar toplamda 6083.00 TL düşecektir. Ödemenizi 1520.75 TL peşin 912.45 taksit ile geri ödeye bilirsiniz.

Sigorta kapsamında size ödenecek miktar ise hayvanın yaşamış olduğu sigorta poliçesinde ki duruma gore değişim göstermektedir. Örnek vermek gerekir ise;

 • Sigorta poliçesinde 7.000 liralık bir hayvanın yavru atması durumunda %10 geri ödeme şu demek oluyor ki 700 TL geri ödeme alırsınız.
 • Herhangi bir durumunda büyükbaş hayvanın ölmesi durumunda ise %80 geri ödeme alırsınız. Buna örnek vermek gerekir ise poliçe bedeli 10 bin TL olan büyük baş hayvan için 8.000 lira geri ödeme alırsınız. 8.000 TL bir sigorta bedeli olan büyükbaş hayvan için ise 6.400 TL geri ödeme alırsınız.

Küçükbaş Hayvan Sigortası Tutarları Ne Kadar?

Küçükbaş Hayvan Sigortası Tutarları Ne Kadar

Çiftçilerimizin alın terleri boşa gitmesi için kurulan TARSİM sigorta havuzu yardımıyla küçükbaş hayvanlarınız %50 devlet yardımı ile sigorta altına alınmaktadır. 2005 senesinde çıkarılan tarım sigortaları kanunu ile devletin desteğini arkasına alarak kurulmuştur. Ziraat ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı bu yapının en temel iki tuğlasıdır. Küçükbaş koyun yada keçi sürünüzü bu devletin sizlere elde etmiş olduğu bu sigorta sistemi ile güvence altına alabilirsiniz. Sigorta poliçesi tutarları ne kadar olduğuna geçmeden ilkin gelin bu kapsamda küçükbaş hayvanlarınız hangi güvence altına alınıyor bir bakalım.

 1. Çeşitli hayvansal hastalıklar
 2. Cerrahi müdahale ile gebelik ile doğum
 3. Her türlü yaşanacak kaza sonrası telef
 4. Kurt benzer biçimde yırtıcı hayvan saldırıları sonrası yaşanmış olan kayıplar
 5. Zehirli böcek ile yılan sokmaları
 6. Otlara ve yeme bağlı yaşanmış olan zehirlenmeler
 7. Güneş çarpmaları ile organik afetler
 8. Yangın sonrası oluşan ölümler yada mecburu kesimler

Sigorta kapsamına alınmaktadır. Minimum 10 küçükbaş hayvanı sigortalatmanız durumunda ise ödeme planınız DAR ve GENİŞ kapsamı olarak şu şekilde oluşmaktadır.

GENİŞ KAPSAMLI (ŞAP, EK HASTALIK VE HIRSIZ)

 • 10 Adam ve 10 dişi küçükbaş havanın prim bedeli 750 TL den hesaplandığı zaman toplam ödeme 1.770 TL olur. Devletin %50 yardımı ile ödemeniz 885 TL düşecektir. 1 Peşin 221 TL 5 eşit taksit olan 132 TL olarak sigorta poliçesini geri ödeyebilirsiniz.
 • 20 Dişi ve 20 adam koyun yada keçi küçükbaş hayvanı sigorta yaptırmak için ödeyeceğiniz toplam ücret 3540.00 TL tir. Yüzde %50 devlet yardımı ile bu miktar 1.770 TL düşecektir. Geri ödeme miktarınız ise 442.50 TL peşin 265 TL olarak 5 taksit olarak ödeye bilirsiniz.

DAR KAPSAMI SİGORTA HESAPLAMA

 • 750 TL kelle başı sigorta bedeli olan toplam 10 küçükbaş hayvan için dar sigortalatma prim ödemesi 262 TL tir. Devlet yardımı ile bu ödeme miktarı 131 TL düşmektedir. Ödeme planınız ise 32.81 TL peşin 19.69 TL 5 taksit olarak planlanmaktadır.
 •  750 TL sigorta bedeli olan 20 küçükbaş hayvan için sigorta ödemeniz toplamda 525 TL olacaktır. Devletin yardımı ile bu miktar 262.50 TL düşecektir. Ödemeniz ise 65.63 TL peşin 39.37 TL 5 taksitli olarak geri ödenmektedir.

Herhangi bir ölüm halinde sigorta bedelinizin %90 oranı geri alırsınız. Bu da 1.000 TL için 900 TL geri alınması anlamına gelir. 800 TL için ise geri alınacak olan miktar 720 TL olacaktır.

💻 Değişik tutarlarda hayvan sigorta hesaplaması yapmak isteyenler için bağlantımız burada yer verilmiştir.

Kümes Hayvanı Tavuk, Hindi Sigorta Prim Ödemesi Hesaplaması

Kümes hayvanlarınızı eğer kapalı sistemde üretim yaparak BİO GÜVENLİK ve HİJYEN TEDBİRİ alınmış olan tesislerde üretmeniz halinde %50 devlet yardımı ile sigorta yaptıra bilirsiniz. Hindi ve tavukların istifade edecekleri %50 indirimli kümes hayvan sigortası prim hesaplaması peki iyi mi yapılır? Poliçe kapsamında kümes hayvanlarınız ne benzer biçimde risklerden teminata altında alınır? Geniş ve Dar kapsamlı olarak hesaplama ve işlemleri ve poliçe kapsamı şu şekildedir.

Tavuk Hindi Sigorta Hesaplaması

Kümes Hayvanı Tavuk, Hindi Sigorta Prim Ödemesi Hesaplaması

Poliçe Kapsamına Giren Riskler:

 1. Çeşitli hayvansal hastalıklar
 2. Kazalar sonrası doğacak olan ölümler
 3. Yem zehirlenmesi
 4. Organik afetler sonrası oluşan telefler
 5. Yangın sonrası meydana gelen ölüm ve mecburu kesimler

Poliçe kapsamına girmektedir. Tavuk ve hindi sigorta prim hesaplama işlemi ise DA ve GENİŞ kapsamlı olarak şu şekilde yapılır.

 1. 200 tane broiler tavuk yetiştiriciliği için 200 tane hayvan sigorta birimi olarak 10 lira olarak gösterilmesi durumunda toplam olarak 30 TL sigorta poliçe ödemesi çıkmaktadır. Bunun %50 devlet desteği yardımıyla ödeme miktarı 15 TL düşmektedir.
 2. 500 tane damızlık ve ana damızlık civciv üretimi için sigorta yaptırmak isteyen çiftçimiz 95 TL prim ödemesi çıkar. Devlet yardımı ile bu ödeme 47.50 TL düşmektedir.

Sigortalı Hayvan Ölümü Durumunda Yapılması Gerekenler

Sigortalı hayvan ölümü imkanlarından yararlanmak için ilk olarak sigorta işleminizin başlamış olması gerekmektedir. Talep edilen hayvan sayısına ulaşmış olan çiftçilerimizin hayvanları sigorta yaptıra bilmesi için öteki bir koşul ise hayvan cinsine gore Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine dahil olmanız gerekmektedir. Hayvan cinsine gore kayıt olacağınız sistemlerin adları ise şunlardır.

 • Bitkisel Ürünler => ÇKS (Ziraatçi Kayıt Sistemi)
 • Seralar => ÖKS (Örtü Altı Kayıt Sistemi)
 • Süt ve Besi Sığırları Manda ile Koyun, Keçi üreticileri => TÜKVET (Baytar Informasyon Sistemi)
 • Kümes Hayvanları => İl, İlçe Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüklerine
 • Su Ürünleri İçin => SKS (Su Ürünleri Kayıt Sistemine)
 • Atılı Kovanlar => AKS & TÜRKVET (Arılı Kovan Sistemi)

Kayıt olunması yada var ise kaydınızı güncelleme yapıyorsunuz. Bu işlemleri yaptırdıktan sonrasında TARSİM adına sigorta poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta acentesi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu işlemleri meydana getiren sigortalı çiftçimiz hayvan ölümleri sonrasında yada hasar yaşamaları halinde ise en geç 24 saat içinde sigorta şirketleri ile irtibata geçmelidirler. Yada 7 gün 24 saat olarak çalışan TARSİM kontakt numarası olan 444-82-72 bağlantı numaralarını araya bilirsiniz.

About admin

Check Also

Devlet’ten Tarım Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Ziraat yada da hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz için toplamda 3 milyar 400 milyon hazineye ilişik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>