Yerli Üretim Etiketi Nasıl Alınır? Türk Malı Logosu Şartları Neler?

Vatanımızda dönemsel olarak boykot emek harcamaları düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda bilhassa 869 barkod numarasına dikkat çekilmektedir. Bildiğimiz benzer biçimde yerli doğrusu devletimizde üretimi meydana getirilen ürünlerin barkod numarası 869 ile başlamaktadır. Tecim Bakanlığı tarafınca meydana getirilen düzenleme ile artık yerli ürünleri barkodlarından değil, logolarından tanıyacağız. Kod tanımlaması, barkod etikerleri, logosu, iyi mi anlaşılır, tüm detaylar haberimizde..

Yerli üretim logosu

Barkod Numarası Nedir?

Aslına bakılırsa barkod, birbirinden değişik kalınlıktaki dikey çizgilerden oluşmaktadır. Bu çizgiler içinde bir miktar boşluk vardır. Dikey çizgilerin ise derhal altında rakamlar bulunmaktadır. İşte bu rakamlardan ilk 2 ya da 3 tanesi o ürünün hangi ülke tarafınca üretildiğini doğrusu menşeini göstermektedir. Bir nevi üretilmiş olan ürünlerin kimliği olarak da ifade edebiliriz. Bu ürünler barkod okuyucu makineler yardımıyla bu ürünler veri tabanlarına kaydedilebilmektedir. Uzmanlar barkodsuz ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. İşte barkod numaralarına bakılırsa ülkeler;

barkod-sistemi-nedir

Barkod ürünün kimlik belgesidir.

 • 69 -690 Çin
 • 30- 37 Fransa
 • 46 Rusya
 • 520 Yunanistan
 • 380 GS1 Bulgaristan
 • 387 GS1 Bosna Hersek
 • 470 GS1 Kırgızistan
 • 729 İsrail
 • 80- 83 İtalya
 • 594 GS1 Romanya
 • 626 GS1 İran
 • 476 GS1 Azerbaycan
 • 00- 13 ABD
 • 45- 49 Japonya
 • 487 GS1 Kazakistan
 • 621 GS1 Suriye
 • 622 GS1 Mısır
 • 481 GS1 Ermenistan
 • 87 Hollanda
 • 400-440 Almanya
 • 890 Hindistan
 • 869 Türkiye benzer biçimde ülkelerin numaraları bulunmaktadır.

GS1 Barkod Sistemi

Bu sistem global düzeyde kullanılan bir sistemdir. Ülkeler, ticari etkinlik gösterecekleri her ürüne bu sistem dahilinde barkod numarası vermek zorundadır. Türkiye’ de bu sisteme dahildir. Sadece ülke değil şirket bazında GS1 kuralları uygulanmaktadır. Sisteme müracaat sonrası dahil olan ülkeye ilk olarak bir ön ek numarası verilmektedir. Sonrasında üretimi meydana getirilen ürünlere çeşitliliğe bakılırsa ürün kodu verilmektedir. Bu numaralar verildikten sonrasında, şirket ürettiği ürünlere bu numaraları basmak zorundadır. Kısaca sistem, firmalara bir mesuliyet yüklemektedir. Barkod master yöntemi ile firmalar bu kod basma işlemini ucuza mal edebilmektedir. Sisteme dahil olanların her yıl üyelik aidatı yatırmaları gerekmektedir. Sistem, yerli firmalara yurt haricinde pazarında rekabet imkanı tanımaktadır.

GS1 sistemi ile ürünün barkodu aşağıdaki haline kavuşmaktadır.

GS1 Kazakistan

GS1 Sistemine bakılırsa barkod oluşturulması

Barkod numaraları şu kriterlere bakılırsa oluşturulmaktadır; İlk 2 ya da 3 karakter ülke ve ya simge kodu, sonraki 4 karakter şirket kodu, 5 karakter ürün kodu ve son 1 karakter denetim kodudur. Ülkemiz barkodları 13 rakamdan oluşmaktadır. Sadece yeni düzenleme ile beraber ürünlerimizin barkod numarasını unutmamız dahilinde, tanımakta güçlük çekmeyeceğiz. Barkod sistemi tarihe karışıyor. Artık Türk malı ürünlere bakanlık tarafınca belirlenecek olan semboller konulacak. Bu uygulama ile tanınırlılığın artırılması hedefleniyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Meydana getirilen Değişim

18 Eylül 2018 tarihindeki ve 30539 sayılı Resmi Gazete’ de Fiyat Etiketi yönetmeliğinde değişim yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafınca verilen karar neticesinde 2014 senesinde gösterilen yönetmeliğin bazı maddelerine ekleme yapılmak sureti ile aşağıdaki şekillerde değiştirilmiştir.

 • Artık fiyat etiketlerinde aşağıdaki ibarelerin bulunması gerekmektedir;
 • Ürünün satış fiyatı
 • Ürün için belirlenen birim fiyatının kararlaştırıldığı tarih
 • Türk menşeili ürünlere Tecim Bakanlığı tarafınca belirlenen bir logo, işaret ya da biçim konulması gerekmektedir.

Ek olarak 2014 senesinde gösterilen 29044 sayılı Resmi Gazete’deki mükerrer kararın 9. maddesinin 1. fıkrasında da değişim yapılmıştır.

9. maddede etiketlerin üzerlerinde yer edinen ifadelerin okunabilmesi şeklinde idi. Yeni düzenleme ile beraber artık yalnızca etiketlerin değil, fiyat listelerinin ve tarifelerin de okunabilir düzeyde yazılması gerekmektedir.

Yönetmelik 15 güne kadar uygulanmaya başlanacak ve lüzumlu emekler tamamlanacaktır. Bu süreçte firmalara da görevler düşmektedir. Kosgeb  yerli üretime %100 destek verecek!

Yerli Ürün Etiketi Iyi mi Alınır?

Yerli malı ürünlerin etiketlenmesi mevzusunda iki muhatap bulunmaktadır. Bunlarda biri kayıtlı olunan oda, diğeri ise firmadır. Sadece bu aşamada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus şudur. Söz mevzusu odalar, satılan ürünlerin Türk Malı bulunduğunu onaylamak için yetkilidir. Ürünü üreten şirket, bu odanın üyesi değilse ve değişik bir üyeliği var ise, üye olduğu odadan sicil sureti istenecektir. Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde ürünün Türk Malı standartlarına uygun bulunduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Bahsi geçen şirket, ürünü üreten firmadan bu belgeleri temin etmek zorundadır. Yerli malı belgesini pdf formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Şirket tarafınca sicil belgesi alınarak, odaya teslim edilir. Ürünün Türk Malı bulunduğunu gösteren belge, her ürün için ayrı şekilde düzenlenecektir. Sadece, ürünlerin çeşitli fakat üretici firmanın tek olması halinde tek bir belge de düzenlenebilmektedir. Belge resmi dilimize uygun olarak hazırlanmalıdır. Belgedeki boş alanların doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Belgenin onaylandığı tarih, ürün detayları, sözleşmeyi onaylayan kurum, ürünün ağırlık ölçüleri cinsinden hesabı, oda tarafınca ürünün Türk Malı standartlarına bakılırsa üretildiğinin kanıtlanmasını elde eden imza yada kaşe, malı üreten şirket detayları ve bu firmanın kaşesinin yer alması gerekmektedir. Bu belgenin onaylanması üstüne, şirket evrakı görevli olan makama iletmek durumundadır. Yerli malı belgesi hakkında detaylı data almak için tıklayınız.

Yerli Malı Belgesine Haiz Olabilmek İçin;

 • Yukarıda bahsettiğimiz sicil belgesinin, bakanlık tarafınca belirlenen mevzularda üretim yapıldığını ifade etmesi,
 • Malın üretiminde kullanılan ham madde ya da katkı maddelerinin yerlilik miktarlarının %51′ den fazla olması
 • Üretimde kullanılan ürünlerin bir kısmının yabancı menşeili olması durumunda dikkat edilecek kriter ise, üretim faaliyetlerinin ülkemiz sınırları içinde yapılmış olması gerekmektedir.

Yerli malı belgesi olan ürünlere devlet tarafınca çeşitli destek sunar verilmektedir. Bu desteklerden bir tanesi de kamu ihalelerine katılan üreticilere %15′ e varan fiyat indirimlerinin uygulanmasıdır. Bu sebeple üreticilerin yerli malı belgesine haiz olmaları ve belirlenen oranlarda ürünlerinin standartları uygun olması gerekmektedir. Şartlara haiz olan üretici firmalar, kayıtlı oldukları odaların incelemeleri sonucunda kolay bir halde bu belgeyi elde edebilirler.

Yerlilik oranına karar verilmesi ise hesap cetveli ile gerçekleşmektedir. Burada ilgili alanların doldurulması gerekiyor. Doldurulan evrak, muhasebe yetkilileri tarafınca incelenmektedir. İnceleme yapılmasında pek oldukça kriter dikkate alınmaktadır. Bu kriterler;

 1. Üretimde kullanılan ürünlerin menşeileri
 2. Yerli ürünler kullanıldıysa bu ürünlerin verileri
 3. Tutulan faturalar
 4. Toplumsal Güvenlik Kurumu’ nca düzenlenen belgeler
 5. İthal edilen ürünlerin gümrük aşamasındaki kayıtlarıdır.

Üretici şirket muhasebecisini yönlendirir. Ürünün %51 yerlilik oranına haiz bulunduğunun gözlemi bu kriterler dikkate alınarak eksper sonucu ile yapılmaktadır. Üretici şirket, bağlı olduğu odadan eksper talep edebilmektedir. Eksper teknik incelemeleri yaparak karar verir. Eğer ürünün yerlilik oranı %51′ in altında ise ürün Türk Malı belgesi alamayacaktır.

Örnek Logo Tasarımları

Gündemde olan birkaç logo tasarımı bulunmaktadır.

Tasarım 1

made-in-turkey

Logo örneği 1

Tasarım 2

made-in-turkey-logo

  Logo Örneği 2

Tasarım 3

yerli-malı-logosu

  Logo örneği 3

 

Tasarım 4

yerli-malı-logo

  Logo örneği 4

Firmalara Düşen Görevler

Firmaların yerli malı belgesi alabilmek için hazırlaması ihtiyaç duyulan evraklar vardır. Bu evraklar;

 •  Müracaat formunu dolduran üretici şirket, formu bağlı bulunmuş olduğu odaya teslim etmelidir.
 • Şahıslar T.C. kimlik belgelerinin bir sureti ile,
 • Tüzel kişiler ise şirket temsilcisi olduklarını kanıtlayan bir belge ya da imza sirküleri ile başvuruda bulunur.
 • Ürünün Türk Malı bulunduğunu gösteren hesap cetveli de eklenmiş olur.
 • Meydana getirilen araştırma sonrası ekpser raporu da dosyaya konulmalıdır.
 • Çalışılan muhasebe görevlisinin teknik bilgiye haiz bulunduğunu gösteren belgenin de fotokopisi gerekmektedir.
 • Malı üreten şirket yetkililerinin bilgilerinin de dosyaya konulması gerekiyor.

Meydana getirilen araştırma sonrasında ürünleri için Yerli Malı belgesi almaya hak kazanan firmalar, yeni düzenlemeye dahil olabilmek için Tecim Bakanlığı’ na başvurmalıdır. Bakanlık tarafınca belirlenecek olan şartlara haiz olan firmaların etiketlerine basılacak logo Bakanlık tarafınca açıklanarak basının ilgisine sunuldu. İşte o logo..

2018-yerli-malı-logosu

Yerli mallarında kullanılacak olan logo

Artık yerli mallarında bu logo kullanılacak. Barkod numarasından yerli malı bulunduğunu anlayamadığımız bir çok ürüne bu sayede daha rahat ulaşabileceğiz. Hayırlı olsun.


About admin

Check Also

Varlık Barışında Süre Uzatıldı

Varlık Barışında Süre 6 Ay Uzatıldı Yurtdışında bulunan para, altın, döviz ve hisselerin Türkiye’ ye …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>