Yeşil Kart Nasıl Çıkarılır? Sigortası Olmayanlara Sağlık Hizmeti

Türkiye’de yoksulluk belgesi sahiplerine verilmekte olan kişinin maddi olanaksızlıklar içinde bulunduğunu belirten bir toplumsal yardım projesidir. Yeşil kart sahibi yurttaş, parasız barınma, sıhhat, eğitim ve benzeri toplumsal hizmetlerden yararlanabilmektedir. Yeşil kart ABD’da oturma izni için verilen belge yada motorlu taşıt sertifikası ile karıştırmamak gerekir. Gene yeşil geçişlik adıyla malum belgede başka bir evraktır. İçeriğimiz de bahsettiğimiz yeşil kart; fakirlere toplumsal yardım yapılabilmesi için verilen resmi evraktır.

Ne vakit verilmeye başlandı; Türkiye’de yeşil kart uygulaması 18.06.1992  tarih ve 3816 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak, ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafınca karışlanması ve yeşil kart uygulaması hakkında ki yönetmelik ile yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya adım atmıştır.

Yeşil Kart Alma Şartları Nedir?

Yeşil kart başvurusu yapmak isteyen vatandaşların aşağıda ki şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar;

  1. Müracaat sahibinin herhangi bir toplumsal güvencesinin bulunmaması, sigortadan yoksun olması,
  2. Kişinin mensubu olduğu ailenin aylık kazancının, asgari ücretin vergi ve toplumsal sigorta primi haricinde ki miktarının 1/3’ünden azca olması gerekmektedir. Asgari ücret 2,324 TL. NET’tir. Bunu 3’e bölmek gerekirse, 774 TL.’ye karşılık etmektedir. Sadece bu tutarın enflasyon oranlarına nazaran artması beklenmektedir.
  3. Hususi bir kanun hükmü gereğince sigortadan yararlanması uygun görülen vatandaşlarda yeşil kart müracaat yapabilir.

Yeşil Kart Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Müracaat yapmak isteyen vatandaşların ilk olarak müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir. Yeşil Kart Müracaat formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Bazı kaymakamlık yada Valilikler Müracaat yapmak isteyenlerden dilekçe talep edebilirler. Yeşil kart başvuru dilekçesini indirin!

Yeşil Kart Başvurusu Nasıl Yapılır

Bu formu dolduran vatandaşlar, eğer İl’de ikamet ediyorlarsa Valiliklere, İlçelerde ikamet ediyorlarsa bağlı bulundukları Kaymakamlığa başvurularını gerçekleştirirler.  Başvuruları alan Kaymakamlık ve Valilikler, müracaat sahibinin yeşil kart alabilmek için lüzumlu şartları taşıyıp taşımadığını mevzuat hükümlerine nazaran inceler. Bu sebeple, yönetmelikte belirtildiği suretiyle;

Kanun’dan yararlanmak  suretiyle valilik yada kaymakamlığa ilk olarak baş­vuranların Yeşil Kart Müracaat ve Informasyon Formları, 1- muhtarlıklara, 2- nüfus müdürlüğüne, 3- defter­darlık yada malmüdürlüğüne, 4- tapu sicil müdürlüğüne, 5- belediye başkanlığına ve lüzumlu görülen hallerde 6- güvenlik yada jandarma teşkilatı ile öteki kurum ve kuruluşlara havale edilir.

Bu kapsamda yeşil kart almak isteyen vatandaşın, müracaat formuna onay aldıktan sonrasında bu formu;

  1. Mal Müdürlüğüne, (Gelir ve vergi durumlarını denetim eder, bilgiler doğru ise formu onay eder)
  2. Muhtarlığa, (Formda adı geçenlerin aynı evde yaşayıp yaşamadıklarını denetim eder)
  3. Tapu dairesine, (Tapu sicil kayıtlarını denetim eder, doğru ise onaylar)
  4. Belediyeye,
  5. Nüfus Müdürlüğüne, (vukuatlı nüfus kayıt örneği verir)
  6. İstenirse Jandarma yada Emniyete (Gerektiğinde kolluk kuvvetleri müracaat sahibinin mali durumunu araştırmak suretiyle soruşturma başlatabilir)


Yeşil Kart Kimlere Verilir Şartları Nelerdir

Yeşil Kart Kimlere Verilir Şartları Nedir

Onaylatması yada onay yerine geçecek soruşturma sonucu alması gerekecektir. Bu evraklar tamamlamadan kişilere yeşil kart verilmez. Bu işlemler kamu kurumlarınca en geç 15 gün içinde tamamlanır ve bu işlem sonucunda Kaymakamlık yada Valilik başvuruyu genel kurula onaya sunar.

Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Müracaat sahiplerine verilen yeşil kartlar 1 yıl süre geçerlidir. Bir yıl içinde kişinin maddi durumunda herhangi bir değişim olursa, kartı iptal edilir. Kart sahipleri kartlarını aldıkları tarihten 1 yıl sonrasında ve devam eden yıllarda, yeşil kart yoklama belgesini doldurarak (vize belgesi) kartı teslim aldıkları kaymakamlık yada valilik makamına teslim ederler. Bu işleme yeşil kartın vizesinin yenilenmesi işlemi adı verilmektedir.

Iyi mi İptal Edilir?

Yeşil kartı olan yurttaş, gene yenileme ve vize işlemi şeklinde, kartı almış olduğu makama bir dilekçe ile başvurur ve yeşil kartını iptal etmek istediğini beyan eder. Bu işlem sonucunda, kart sahibinin dilekçesi kabul edilir ve kendisine teslim edilen yeşil kart ve sıhhat karnesi belgesi teslim alınır.

Yeşil Kart Uygulaması İptal Edildi

Türkiye’de yeşil kart uygulaması 01 OCAK 2012 tarihinden itibaren kaldırıldı. SGK artık sigortaya gereksinim duyan vatandaşlara gelir testi (GSS) uygulaması başlattı. Bu uygulama sonucunda yeşil karta gereksinim duyulmaksızın tüm yurttaşlarımıza ücretsiz bir şekilde sıhhat hizmeti verilmeye başlandı.

Çalışmayan, çalışamayan genel sıhhat sigortası olmayan vatandaşlar, aynı yeşil kartlı şeklinde, gelir testi yaptırmak zorundalar. Bu kontrol işlemi mevzuat hükümlerine nazaran her yıl belirli dönemlerde yaptırılmaktadır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI HİZMETLERİ BAŞLADI! İŞTE KAMU SPOTU

SGK Gelir Testi Iyi mi Yapılır?

Genel Sıhhat sigortası uygulaması çalışmayan yada gelir kazanmayan kişiler için 01 OCAK 2012 tarihten itibaren yürürlüğe girdi. Genel sıhhat sigortasının amacı toplumsal güvencesi olmayan vatandaşların sıhhat primlerini ödemesi, ödeyemeyenlerin ise devlet tarafınca ödenerek sıhhat hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşların bağlı bulundukları bölgede bulunan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat yapmaları gerekiyor. Bu başvurular sonucunda, kişilerin aylık gelirleri asgari ücretin 1/3 oranından azca ise, gene yeşil kart uygulamasında olduğu şeklinde sıhhat sigortası primleri devlet tarafınca ödeniyor.

Aylık gelirler, asgari ücretin 1/3’ünden fazla ise kişiler sıhhat sigortalarını kendileri ödemek zorundadır. Bu ödemeler 1, G-2 ve G-3 isminde olan üçlü sisteme nazaran ödenmektedir. Ödeme miktarları alttadır.

Bu miktarları ödeyen kişiler genel sıhhat sigortası (GSS) hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Geçen yıl 1 Nisan tarihinden itibaren bugüne dek genel sıhhat sigortası borcu birikenler için bir af kapsamında yapılandırma yapılacağı, primlerin 53 liraya düşürüleceği GSS borcu olanların borçlarını 12 taksitle ödeyebilecekleri bildirildi.

Şuan Yeşilkart uygulaması son buldu ve sıhhat sigortası olmayan vatandaşlar aylık 54 TL. ücret karşılığında sıhhat sigortası yaptırabiliyorlar.

Bu sigortayı yaptıran aile reisinin eşi ve evlatları da sigortadan yararlanabiliyor.

Eğer ailenin aylık 54 TL. ödeyecek durumu yoksa, bu ödeme Devlet tarafınca yapılıyor. Sadece bunun için kişinin ödeme gücü olmadığını belirtmesi için gelir testi yaptırması gerekiyor.


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>