Ziraat Bankası 2020 Faizsiz Çiftçi Kredisi Resmi Gazetede!

Ziraat Bankası Faizsiz Ziraatçi Kredisi

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca hazırlanan Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’nce çiftçilere kullandırılacak Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulama Tebliği 3 Ocak 2020 tarihindeki sayısında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gösterilen bu karar ile Ziraat Bankası Ziraatçi Kredisi & Ziraat Kredi Kooperatifi faizsiz kredisi verebiliyor.

Ziraat Bankası ile Ziraat Kredi Kooperatifler tarafınca verilecek ve 2020-2022 yılları aralığında 3 yıl uygulanacak olan düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri tekrardan belirlenerek mühim değişimler yapılmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı sonucuna gore 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulanacak olan;

 • öncelikli bölge yatırımı,
 • yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı,
 • kendi yemini üretme ve mera kullanımı,
 • jeotermal yeni enerji kullanımı,
 • genç ziraatçi, hanım ziraatçi ve benzeri kriterlere gore faiz indirimi uygulanacak.

Ziraat Kredi Kooperatifleri & Ziraat Bankası Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi

2020 senesinde Ziraat Kredi Kooperatifi tarafınca Ziraat bankası vesilesiyle faizsiz verilecek kredi mevzuları; 

 • Hayvansal üretim mevzuları,
 • Bitkisel üretim mevzuları,
 • Çeşitli mevzular ve
 • Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretim mevzuları olmak suretiyle 4 başlık altında ayrılmaktadır.

Ziraat bankası tarafınca ve Ziraat Kredi Kooperatifleri tarafınca gerçek ve tüzel şahıs üreticilere 100 bin TL’ ye kadar faizsiz, bu tutarı aşanlara faiz indirimli olarak hayvancılık, bitkisel üretim ve çeşitli mevzulara kadar birçok mevzuda kullandırılan kredilerin faiz oranlarından Bakanlar kurulu ile belirlenen indirim oranları ve indirim yapılacak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle  tarımsal kredi verilecektir.

Ziraat Bankası ‘ na 2020 yılına kadar müracaat yaparak düşük faizli tarımsal faaliyetler mevzusunda verilecek olan kredilere müracaat yapabilirsiniz.

Ek olarak birden fazla tarımsal kredi talebinde bulunan çiftçilere toplam kredi üst limiti krediye mevzu ürünlerden en yüksek kredi limitine haiz ürüne gore belirlenir. Sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşme dahilinde yetiştirilen ürünü güvence etmek suretiyle tarımsal üretim meydana getiren çiftçilere üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 10.000.000 TL’ ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Bu kredilere sözleşmeli üretim kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer edinen üretim mevzularında görselde belirtilen indirim oranları uygulanır.

çiftçi

Ziraat çiftçinin yanında…

Hayvansal üretim mevzuları

Ziraat bankası tarafınca hayvansal üretim, bitkisel üretim ve çeşitli mevzularda verilecek olan işletme kredisi ve yatırım kredisinde uygulanacak olan faiz indirimleri ve kredi üst limiti Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Aşağıda çiftçilere hayvan, bitkisel üretim ve öteki mevzularda kullandırılacak krediler için uygulanacak faiz indirimi ve belirlenen kredi üst limitleri belirtilmiştir.

Hayvansal üretim mevzularında yatırım ve işletme kredisi olarak verilecek olan kredilerde uygulanacak olan faiz oranları ve kredi üst limitleri aşağıdaki gibidir.

 • Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
 • Yaygın hayvansal üretim,
 • Damızlık etçi kombine sığır yetiştiriciliği
 • Damızlık düve yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan besiciliği,
 • Arıcılık
 • Kanatlı sektörü
 • Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği,
 • Hindi besiciliği,
 • Su ürünleri  avcılığı
 • Su ürünleri yetiştiriciliği indirim oranları ve kredi üst limiti aşağıdaki gibidir.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredisinin üst limiti 25 milyon liradır. Bu krediden 750 bin liraya kadar kredi kullanmak isteyenler yatırım süreci için % 100 faiz indirimi işletme süreci için ise % 50 faiz indiriminden faydalanabilirler. Bu uygulamadan damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiricileri de aynı şekilde yararlanabilirler.

Damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan besiciliği, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği için bu imkanlar ile ziraat bankası ve ziraat kredi kooperatifleri tarafınca verilecek olan kredilerin yatırım süreci için kullanımında %100 faiz indirimi yapılacaktır.

hayvansal-üretim

Hayvancılıkta %100 faiz indirimi söz mevzusudur.

Bitkisel Üretim Mevzuları

 • Kontrollü örtü altı tarımı
 • Yaygın bitkisel üretim
 • Oldukça senelik yem bitkisi üretimi
 • Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
 • Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
 • Yurtiçi sertifikalı fidan kullanımı
 • Süs bitkisi üretimi
 • Sera modernizasyonu
 • Stratejik bitkisel üretimi  yatırım süreci ve işletme süreci için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri değişik oranlarda belirlenmiştir.

Sera şu demek oluyor ki kontrollü örtü altı tarımı için belirlenen kredinin üst limiti 25 milyon liradır.  25 milyon üst limitli bu krediye müracaat yapanlara 750 bin liraya kadar alacakları kredide yatırım süreci için %50, işletme süreci için ise %50 faiz indirimi uygulanacaktır.

Ek olarak bitkisel üretim mevzularında oldukca senelik yem bitkisi üretimi yapanlar ile yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapanlara yatırım süreci kredisi için %100 faiz indirimi ile çiftçilere faizsiz kredi verilecektir.

Yaygın bitkisel üretim 750.000 TL ‘ ye kadar, süs bitkisi üretimi 10.000.000 TL’ ye kadar yurt içi sertifikalı fidan kullanımı için yatırım süreci ve işletme süreci kredilerinde de işletme ve yatırım süreci için % 100 faiz indirimi yapılacaktır. Bu indirimler aşağıdaki tablodan izlenebilir. Sera modernizasyonunda 100.000 TL kredi üst limitli verilecek olan kredinin yatırım ve işletme süreci kredisinde %100 faiz indirimi uygulanacaktır.

bitkisel-üretim

bitkisel üretim mevzusunda da destek sunar söz mevzusudur.

Çeşitli Mevzular

 • İyi ziraat uygulamaları
 • Tarımsal mekanizasyon
 • Çağıl basınçlı sulama
 • Traktör
 • Arazi alımı
 • Lisanslı depoculuk yatırımı  yatırım süreci ve işletme süreci için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri değişik oranlarda belirlenmiştir.

Modern basınçlı sulama alanında 5.000.000 TL’ ye kadar üst limiti bulunan kredi imkanı ile yatırım döneminde alınacak bu kredi için yatırım süreci faiz indirimi %100 olacak şekilde kullanılacaktır. Öteki mevzular içinde yer edinen organik ziraat uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, arazi alımı ve soğuk hava deposu yatırımları için alacağınız kredi yatırım süreci için değişik faiz indirimleri uygulamaktadır.

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Üretim Mevzuları 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretim mevzularında;

 • Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
 • Küçükbaş hayvan besiciliği
 • Büyükbaş hayvan besiciliği,
 • kontrollü örtü altı tarımı,
 • tarımsal ürün işleme paketleme ve depolama tesisi yatırım süreci kredisi i
 • Su ürünleri avcılığı yatırım süreci ve işletme süreci için kullandırılacak olan kredilerde uygulanacak faiz indirimleri değişik oranlarda belirlenmiştir.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredi üst limiti 10 milyon olan ve küçükbaş hayvan besiciliği kredi limiti ise 15 milyon lira olarak verilecek olan krediler için yatırım süreci faiz indirimi %100 olarak açıklanmıştır. Bu krediler tamamı faizsiz olarak kullandırılacaktır.

Büyükbaş hayvan besiciliği, kontrollü örtü altı tarımı, tarımsal ürün işleme, paketleme ve depolama tesisi yatırım süreci kredisi için faiz indirimi uygulanacaktır.

Ek olarak Ziraat bankası tarafınca düşük faizli hayvansal üretim ve bitkisel üretim kapsamında düşük faizli krediler kullandırılmaktadır. Bu kredilere meydana getirilen faiz indirimlerine de göz atacak olursak;

Tarım kredisi Faiz İndirim Oranları

Ziraat kredisi Faiz İndirim Oranları

Tarım Kredisi Faiz İndirim Oranları 2

Ziraat Kredisi Faiz İndirim Oranları 2

Ziraat Bankası Bitkisel Üretim Yatırım ve İşletme Kredisi

Ziraat bankası bitkisel üretim meydana getirecek olan ve tarla, bahçe, örtü altı, topraksız, su kültüründe üretim vb. çeşitli bitkisel üretim mevzularında etkinlik gösteren gerçek ve tüzel şahıs üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde yönelik ihtiyaçlarının tahıl, sanayi bitkileri, yağlı tohumlar, baklagiller, yumrulu bitkiler, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik nebat ve sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği, sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği,  meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği, açıkta ya da serada iç, dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği vb. benzer biçimde bitkisel üretim yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanabilmek için Bakanlar kurulu sonucu ile belirlenen  kriterleri taşımaları halinde sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında müracaat yapmaları halinde düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirler.

Ziraat Bankası Hayvansal Üretim Kredileri

Ziraat bankası Hayvansal üretim kredileri kapsamında su ürünleri, büyükbaş besi süt hayvancılığı, küçükbaş besi, süt hayvancılığı damızlık hayvancılık vb benzer biçimde kanatlı hayvancılık tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık ile arıcılık benzer biçimde hayvancılık faaliyetlerinde lüzumlu Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim mevzularında ve özelliklerde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan alımına ilişkin giderleri Ziraat bankası İşletme Kredileri ile hayvancılık faaliyetlerinde lüzumlu olan ahır, ağıl yapımı, süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar ve işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla yada arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim mevzularında ve özelliklerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı için yapılacak giderleri Ziraat bankası yatırım krediler ile gidermek mümkün. Doğal olarak bu kredilerden yararlamak için ilgili koşulların ile üretim yaptığınız mevzu uygunluğu gerekiyor. Ek olarak Bakanlar Kurulu Kararlarında yer edinen kriterleri sağlamak  şartı ile sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında verilen düşük faizli kredi başvurusu yaparak bu imkanlardan yararlanmak mümkün.

Sitemizde yer edinen içerik Resmi Gazetenin yorumlanmasından ibaret olup, Mevzu hakkında net informasyon edinmek isterseniz Ziraat Bankasının şubelerine başvurun. 2020 senesinde da bu krediler tebliğnamede yer edinen faiz indirimlerinden yararlanmak için bankalardan istenen evraklar ile beraber müracaat yapmanız kafi.


About admin

Check Also

Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar 2020 (5 Özel Paket)

Size birisi gelir belgesine haiz değilsiniz diye 2020 senesi içinde ev hanımları da bankalardan kredi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>