Ziraat Bankası Sera Kredisi 2020 Projesi

Sera oluşturmak isteyenlere müjde! 2020 senesinde oluşturulan sera projelerine yapılacak yatırımların için kredi verilecektir. Kredilerin vadesi 7 yıl olacaktır. Ziraat Bankası tarafınca çiftçilerimiz de bu yıl desteklenmeye devam edecek. Banka, sera kredisi için lüzumlu şartları taşıyan vatandaşlarımızı kredilendirecek. Banka tarafınca verilen sera kredisinin yanı sıra tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile biçerdöver, arazi alımları vb. mevzularda kredi verilmektedir. Ziraat Bankası verdiği hayvancılık kredileri ile, hayvancılık sektörünü de desteklemektedir. Ziraat Bankası tarafınca verilmesi planlanan sera kredisi ile ilgili bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Düşük Faizli Sera Kredisi

Geçtiğimiz günlerde Gömü ve Maliye Bakanı Berat Albayrak meyve ve sebze tutarları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuş oldu. Yükselen meyve ve sebze tutarları cep yakmaya devam ediyor. Bu amaçla Ziraat Bankası tarafınca bir kredi paketinin açıklanacağından söz edilmişti. Mahalli yönetimlerin de bu mevzuya destek vereceği ve el birliği ile fiyatların düşürüleceği söylenirken beklenen haber Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’dan geldi. Örtü altı destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulunun Aydın, yeni yapılacak olan sera yatırımları ile mevcut seraların modernize edilmesi amacı ile yapılacak olan yatırımlarının amacı ile Ziraat Bankası tarafınca yurttaşlarımıza düşük faizli kredi verileceği açıklandı.

Verilecek olan düşük faizli seracılık kredisi ile; Örtü altı ziraat sektöründe yapılacak olan üretimlerin artırılması, mevcud seraların modernize edilmesi, atıl duruma gelmiş olan seraların yine üretime kazandırılması ve yeni seraların kurulması hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda 2020 senesinde seracılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile düşük faizli olarak kredi verilecektir.

Ziraat Bankası 2020 Sera Kredisi

Ziraat Bankası tarafınca verilecek olan sera kredisinin bilgileri aşağıdaki gibidir;

🌾 Kullandırılacak olan sera kredisinin vadesi toplamda 7 yıl olacaktır.

🌾 Öteki tarımsal kredilerde olduğu şeklinde 2 yıl ödemesiz dönem bulunmaktadır.

🌾 Kredinin senelik faiz oranı % 8,25 olmaktadır. Aylık faiz oranı %0,68 olmaktadır.

🌾 Örtü altı ziraat faaliyetlerine yapılacak olan yatırımların yüzde 75′ i kadar kredi kullandırılacaktır.

🌾 Başvurular adım atmıştır.

🌾1 Yıla kadar vadeli olan sera kredileri senelik yüzde 8, 1 yıl ile 4 yıl içinde olan kredilerin faiz oranları yüzde 10, 4 yıldan daha çok vadeli olan kredilerin faiz oranları ise yüzde 11′ dir. Bakanlık yardımı ile yüzde 8,25’e düşen faizler ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bazı bölgelerde yüksek oranlarda meydana getirilen bu faaliyetlerin, bilhassa jeotermal su kaynaklarının yer almış olduğu bölgeler de dahil olmak suretiyle, ülkemizin seracılık faaliyetlerine uygun olan bölgelerinde üretim yapılması amacı ile kredi verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası tarafınca verilen bu kredi paketi dahilinde üreticilerimizin krediden yararlanarak üretim faaliyetlerini çoğaltması ve bu yolla üretim artışının maliyet ve fiyatlar üstünde pozitif yönde bir yansıma yapması beklenmektedir. Düşük Faizli Sera Kredisi isminde içeriğimizden detaylı informasyon alabilirsiniz.

Verilecek olan kredi ile yeni sera kurulması, mevcud seraların modernize edilerek üretim faaliyetlerine iştirak etmesi, tadilat yapılması vb. amacı ile lüzumlu olan yatırım maliyetlerinin yeni bir kredi paketi ile desteklenmesi kararlaştırılmıştır. İşletme giderleri Ziraat Bankası tarafınca verilen krediler ile karşılanacaktır. Banka tarafınca işletme için yapılacak olan harcamaların büyük oranlarda destekleneceği ve çiftçilerimizin daha azca maliyetle borçlanacağı söylenmektedir. Kredi başvuruları için banka şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Düşük Faizli Sera Kredisi

Düşük Faizli Sera Kredisi

Ziraat Bankası Ziraat Kredi Kooperatifleri Sera Kredisi

Geçtiğimiz yıl 11188 sayılı Resmi Gazete’ de gösterilen Bakanlar Kurulu sonucuna gore, Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri tarafınca sera kredisi kullandırılacağı açıklanmıştır. Kredi başvuruları 2020 yılına kadar devam edecektir. Tarımsal işletmelere düşük faizli kredi kullandırılması ilişkin verilen karar neticesinde yatırım ve işletme dönemlerine ilişik olmak suretiyle kredi kullandırılacaktır.

Bu kredilerin üst limitleri 25.000.000 TL‘ dir. yatırım döneminde yüzde 50, işletme döneminde ise yüzde 50 faiz oranı ile kredi verilecektir. Tüm şartları yerine getiren çiftçilere yatırım döneminde yüzde 50, işletme döneminde ise 50 olmak suretiyle toplamda yüzde 100 oranlarında faiz indirimi yapılacaktır.

Ziraat Bankası Sera Kredisi Şartları

Çiftçilerimiz düşük faizli sera kredisinden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

 • Kontrollü örtü altı ziraat alanının üretim koşullarına haiz olması
 • Arazi büyüklüğünün minimum 1 dekar olması 
 • İl ve İlçe Ziraat ve Orman Müdürlükleri tarafınca Örtüaltı Kayıt Sistemi‘ ne kayıtlı olmak
 • Projelerin İl ve İlçe Ziraat ve Orman Müdürlüklerince onaylanması
 • Yeni işetmelere ilişik bilgiler projelerin bitmesinin peşinden üreticilerin beyanı aranmaksızın bakanlık sistemine kaydettirilecektir.
 • Üretim faaliyetlerine adım atmak isteyen çiftçilerimizin beyanları ile ÖKS’ ne kayıt olmaları
 • Proje için Banka ve Ziraat Kredi Kooperatiflerince yerinde araştırma yapılmaktadır.


Sera Kredisi İçin Lüzumlu Evraklar

Ziraat Bankası tarafınca verilecek olan sera kredisi başvuruları banka şubeleri aracılığı ile kabul edilmektedir. Aşağıdaki evraklar ile banka şubelerine gidebilir ve kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

 • T.C. kimlik belgesinin fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Araziye ilişkin belgeler
 • Örtü altı kayıt sistemi belgesi
 • Teminata ilişkin belgeler
Sera Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Sera Kredisi İçin Lüzumlu Evraklar

Banka tarafınca lüzumlu görülmesi durumunda ek belge ya da kefil talep edilebilir.

Sera Kredisi Projesi

Yeni yapılacak seralar için oluşturulan projelerin yüzde 75′ i oranında kredi kullandırılacaktır. Yatırım meydana getirilen tutarın çiftçiye geri dönüşü dikkate alınarak 7 yıl vadeli olarak kredi verilecektir. Gelir tutarlarına gore ödeme dönemleri belirlenecektir. Çiftçilerimiz için banka hasat vadeli olarak kredi verilmesine olanak tanımaktadır.

2 yıl ödemesiz dönem

Çiftçilerimizin mali durumları göz önünde bulundurularak banka tarafınca 2 yıl geri ödemesiz dönem sunulacaktır. Eğer çiftçilerimiz maddi anlamda taksitlerini geri ödemek için herhangi bir sorun yaşıyorsa bu durumda 24 ay taksit erteleme imkanı sunulacak ve borçlarını 5 yılda kapatmaları sağlanacaktır. Sadece mali durumunda herhangi bir sorun olmayan çiftçilerimiz 7 yıl vadeli ve eşit taksitler ile kredilerini geri ödeyeceklerdir. Aylık, 3 aylık, 6 aylık ödeme dönemleri oluşabileceği şeklinde yılda 1 ödemeli dönem de belirlenebilir. 

Ziraat Bankası tarafınca güncellenen bütçeler ile banka, müşterilerine destek sağlamaya devam etmektedir. Ek olarak ilgili bakanlık tarafınca Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Bölgeleri dahilinde yatırımların artırılması da hedeflenmektedir. Daha evvel üretim faaliyetleri meydana getirilen, sadece tadilat yapılmadığından dolayı kullanılamaz hale gelmiş seraların çağıl hale getirilmesi ve yeni sera oluşturulması amacı ile 7 yıl vadeli olarak kredi verilecektir. Çiftçilerimiz üretimi için gerek duydukları finansmanın sağlanması bu amaçla lüzumlu olacaktır. Böylece üretim faaliyetlerinin artırılması sağlanırken, atıl durumda olan seralar da kullanıma açılmış olacaktır.

Sera Kredisi Projesi

Sera Kredisi Projesi

Eski ve atıl duruma gelmiş seraların alt yapılarının güçlendirilmesi ve modernize edilmesi amacı ile orta ve uzun solukta kredi verilecektir. Bu krediler yatırım dönemlerine ilişkin olacaktır. Mevcud seralarda üretimin artırılması açısında da krediler ehemmiyet arz etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Antalya’ da meydana gelen yıkım sebebi ile kullanılamaz hale gelen seralar için kullanılan krediler de dahil olmak suretiyle, bu kredilerin tekrardan vadelendirilmesi sağlanacaktır. Üreticilerimizin kredi taksitlerini ödeyememesi durumunda kendilerine uygun vadeler ile kredi taksitlerini ödemeleri kolaylaşacaktır. Ek olarak seraların tadilatı vb. mevzular için de kendilerine ek kredi verilmesi gündemdedir.

Son 5 senelik dönemde banka tarafınca üreticilerimize 4,1 milyar TL kredi desteği verilmiştir. Bu tutarın yüzde 38′ lik kısmı yatırım dönemine ilişik olarak kullandırılan kredileri kapsamaktadır. Üreticilerimizin düşük faizli kredi imkanlarından yararlanabilmeleri için uygun koşullarda üretim yapmaları gerekmektedir. Vatanımızda örtü altı ziraat faaliyetleri için yapılacak olan yatırımlar genel olarak Nisan ve Ağustos dönemlerinde hızlandırılmaktadır.  Devlet Destekli Sera Kredisi veriliyor. Bu krediden yararlanmak için size en yakın Ziraat Bankası şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Ziraat Bankası Sera Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası tarafınca aylık yüzde 0,68 faiz oranı ile verilecek olan sera kredisi için yaptığımız örnek hesaplamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kredi Tutarı Vade Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Tutarı
10 bin TL 60 ay (2 yıl geri ödemesiz) 211,45 TL 12.687,00 TL
10 bin TL 84 ay  (7 yıl) 164,94 TL 13.855,00 TL
20 bin TL 60 ay (2 yıl geri ödemesiz) 422,90 TL 25.374,00 TL
20 bin TL 84 ay (7 yıl) 329,88 TL 27.709,92 TL
50 bin TL 60 ay (2 yıl geri ödemesiz) 1.057,24 TL 63.434,59 TL
50 bin TL 84 ay (7 yıl) 824,70 TL 69.274,80 TL
100 bin TL 60 ay (2 yıl geri ödemesiz) 2.114,48 TL 126.869,18 TL
100 bin TL 84 ay (7 yıl) 1.649,39 TL 138.549,00 TL

Sera kredisi şartlarını inceledikten sonrasında lüzumlu evraklar ile banka şubelerine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.


About admin

Check Also

Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2020 Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

Haksız yere işgal edilen arazilere ödenen tazminat tutarına ecrimisil karşılık adı verilmektedir. Ziraat arazisi olarak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>