Ziraat Bankası Sıfır Faizli Kooperatif Kredisi 2020

Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’ nin verdiği tarımsal krediler ve 2020 yılını da kapsamaktadır. Tarımsal faaliyetler ile uğraşanların gereksinim duydukları finansmanın karşılanması amacı ile meydana getirilen düzenleme 2020/2015 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra bu kredi kampanyaları ve faiz indirimlerinden Ziraat ve Orman Bakanlığı vazife alanı dahilinde olan kooperatifler de yararlanabilecektir.

Ziraat Bankası Birleşke Kredileri

Tebliğnamede kredi kullandırılacak olan kişiler açıkça ifade edilmiştir. Gerçek ya da tüzel kişiler, Ziraat İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın vazife alanına giren kooperatiflerin kredi ve faiz indirimlerinden yararlanabileceği belirtilmiştir. Düzenlemeye bakılırsa tarımsal amaçlı kooperatifler ile anlatılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile kurulmuş ve tarımsal faaliyette bulunanlar olacaktır. Kredi başvuruları 2020 senesinde da Ziraat Bankası’ na yapılacaktır. Kooperatiflerin desteklenmesinin dayanağı gene 1163 sayılı kanun olmaktadır. Kanunun 19. maddesinde meydana getirilen değişim ile tarımsal faaliyette bulunan kooperatiflerin Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca yönetmeliğe uygun olmak şartı ile, ayrılan ödeneklerle ve düşük faizli krediler ile desteklenebileceği belirtilmiştir. Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri tarafınca söz mevzusu olan kooperatiflere verilecek destekleme mevzuları aşağıdaki gibidir;

 • Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan besiciliği
 • Küçükbaş hayvan besiciliği
 • Kontrollü örtü altı ziraat
 • Su ürünleri avcılığı
 • Tarımsal ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, depolama ve tesisi
 • Yaş çay yaprağı üretimidir.

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler İçin Verilecek Olan Destek Mevzuları

Mevzu Yatırım Süreci İşletme Süreci Üst Limit
Damızlık süt sığırı 100 50 10 milyon TL
Büyükbaş hayvan 50 50 10 milyon TL
Küçükbaş hayvan 75 75 15 milyon TL
Kontrollü örtü altı ziraat 75 50 7 milyon 500 bin TL
Su ürünleri avcılığı 100 50 3 milyon TL
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi vb. 75 50 5 milyon TL
Yaş çay yaprağı 50 5 milyon TL

Kooperatiflere Kredi Kullandırma Şartları

Yukarıda saydığımız başlıklarda kredi kullanacak olan tarımsal kooperatiflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor;

 • Kooperatifler minimum 30 ortaktan oluşmalıdır.
 • Bu kooperatiflerin tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak faaliyette bulunmaları gerekmektedir.
 • Tüzel kişilik tarafınca birleşke adına müracaat yapılması durumunda kredi istemleri tebliğde yer edinen kurallara bakılırsa değerlendirilecektir.
 • Kooperatiflerin kendi namlarına yapmış oldukları kredi başvuruları yukarıdaki tablo kapsamında değerlendirilmeyecektir. Tebliğde yer edinen ilk tablo gerçek ve tüzel kişiler içindir. Bu anlamda uygulanacak faiz oranı indirimleri farklılık gösterebilmektedir.
 • Çay Ekicileri Koop. bir tek işletme dönemine ilişkin kredi kullanılabilecektir. Finansman için yatırım döneminde kendilerine kredi kullandırılmaz.
 • Başvurular Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri tarafınca kabul edilir. Kooperatifler adına tüzel kişiler başvuruda bulunacaksa üretim seviyesini artırıcı, pazarlama alanlarını genişletici, istihdam seviyesinin artırılmasına destek olacak olan projeler destekleme kapsamına alınacaktır.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketleme ve depolama işlemlerinin yapılması ve bu işlemler için tesis kurulması, mevcud tesisin ise modernize edilmesi, tadilat yapılması ve mevcut teknolojik sistemlerin yenilenmesi adına birleşke ve ortaklar kredi kullanabilecektir.
 • Üretimi meydana getirilen tarımsal ürünlerin depolanma işlemleri için yalnızca soğuk hava ve çelik silo projelerinde destekleme verilir.
 • Kooperatiflerin değil sadece, ortaklarının üretim maliyetlerini düşürmeleri adına toptan yem ve gübre alımı benzer biçimde mevzularda, sağım düzeneklerinin kurulması, süt ile ilgili laboratuvar işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına alınacak olan aygıt alımları, veterinerlik benzer biçimde mevzularda verilecek olan destek sunar de gene bu düzenleme dahilinde değerlendirilecektir.

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği

Kooperatiflere, Ziraat Bankası ve TKK tarafınca damızlık süt sığırı yetiştiriciliği mevzusunda kredi verilecektir. Bu kredilerin üst limiti 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yatırım döneminde verilecek olan kredilere 0 faiz uygulanacaktır. İşletme döneminde ise uygulanacak faiz indirimi oranı yüzde 50′ dir. Destekleme ödemesi dahilinde olan sığır ırkları Jersey, Avrupa kırmızıları ve holstein’ dir. Damızlık düve yetiştiriciliğinde  yatırım dönemine ilişkin krediler, yem hazırlama ve silaj, hayvan yatağı, balya ve davet biçme makinelerinin alınması, güneş enerjisi sistemlerinin kurulması, barınak yapımı benzer biçimde mevzularda kullanılacaktır. Damızlık düveler için tebliğde belirtilen şartlar aşağıdaki gibidir;

süt-sığırı-yetiştiriciliği-kredisi

Süt sığırı yetiştiriciliği kredisi

 1. Sığırların 4 ila 13 aylık olmaları
 2. Bakanlık sistemine kayıtlarının olması
 3. Sertifika sahibi ve Bakanlık sistemlerine kayıt olmaları gerekmektedir.
 4. Holstein eşeysel sığırların yurt içinde dünyaya gelen olmaları gerekmektedir. TİGEM ve Ziraat Kredi Kooperatifleri tarafınca verilen hayvanlarda bu koşul aranmaz.

Damızlık düve bağışlama ve kredi destekleme şartları hakkında detaylı data almak için tıklayınız.

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

TKK ve Ziraat Bankası tarafınca kooperatiflere verilen destekleme mevzularından bir tanesi de büyükbaş hayvancılıktır. Bu anlamda verilecek olan kredilerin üst limiti 10 milyon TL‘ dir. Yatırım döneminde krediye yüzde 50, işletme döneminde ise yüzde 50 oranlarında faiz indirimi uygulanacaktır. Büyükbaş hayvan besiciliği mevzusunda destek alabilmek için kuracağınız işletmede 10 baş ve üstünde hayvan olması gerekmektedir. Bu sayıya manda da dahil edilmiştir. Ya da mevcut işletmenizdeki hayvan sayısını 10 başa çıkarmanız gerekiyor. Hayvanların kaba yem ihtiyacını gidermeyi taahhüt eden kooperatiflere ise öncelik tanınacaktır. İşletme dönemine ilişkin kredilerde bir tek adam hayvanlar için destek verilecektir. Bu hayvanların bakanlık sistemine 3 aydır kayıtlı olması gerekmektedir. Ek olarak barınak yapımı, yem üniteleri, tartı, güneş enerjisi, gübre ile ilgili aletlerin alınması benzer biçimde mevzularda verilecek olan kredi kullanılabilecektir. Büyükbaş hayvan fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Küçükbaş hayvan besiciliğinde kooperatiflere verilecek olan kredinin üst limiti 15 milyon TL’ dir. Yatırım döneminde kredi kooperatiflere % 75 kullandırılabilecektir. Sadece işletme döneminde krediye ek olarak uygulanılacak faiz indirimi oranı yüzde 75′ tir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredilerinden yararlanabilmek için;

 • Asgari 25 baş keçi 
 • 50 baş koyuna haiz olunmalıdır. Mevcut işletmelerinde bu sayıdan azca olanların ise sayıyı artırmaları gerekmektedir.

Küçükbaş hayvan besiciliği için adam hayvanların 3 aylık olmaları ve Ziraat ve Orman Bakanlığı sistemlerine 1 aydır kayıtlı olmaları gerekmektedir. Dişi hayvanların ise gene Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve 6 ila 24 yaş aralığında olması gerekmektedir. Dişi hayvan alımlarında kullanılacak olan krediler bir tek yatırım sürecini kapsamaktadır. Adam hayvan alımları ise işletme döneminde geçerlidir. Krediler hayvan barınaklarının yapılması, davet biçme makinelerinin alınması, enerji sistemlerinin kurulması, yem, silaj ve balya makinelerinin, süt sağma makinelerinin ve süt soğutma tanklarının alınması için kullanılacaktır.

küçükbaş-yetiştiriciliği-kredisi

Küçükbaş yetiştiriciliği kredisi

BENZER İÇERİK: Koyun ve Keçi 2020 Hayvancılık Destekleme Başvuruları

Kontrollü Örtü Altı Ziraat Uygulamaları

Hayvansal konuların yanı sıra tarımsal mevzularda da Ziraat Bankası kredi vermektedir. 25 milyon TL üst limitli kredilerin yatırım döneminde yüzde 50, işletme döneminde ise yüzde 50 faiz indirimi yapılacaktır. Proje kapsamında sayılacak olanlar yatırım döneminde asgari olarak 1 dönüm olan ve Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ nde belirtilen şartlara uygun etkinlik gösterdiği belirlenen ya da gene 1 dekar büyüklüğe haiz ve Örtüaltı Kayıt Sistemi‘ ne kayıtlı olan yeni işletmelerdir. Proje tamamlandıktan sonrasında işletme ile ilgili bilgiler Sisteme kaydedilir. Bu kayıt işleminde müracaat icra eden kooperatifin bildirimde bulunması gerekmez. Bu anlamda banka, Ziraat Kredi Kooperatifleri ve Ziraat ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri entegre iş yapmaktadır.

İşletme dönemine ilişkin kullandırılacak olan kredilerde ise, gene seranın 1 dönüm ve üstünde olması ve ÖKS’ ye kayıtlı olması gerekmektedir.

Tarımsal Ürün İşleme, Paketleme, Depolama Tesisi

Bu kategoride kullandırılacak olan destek sunar birleşke ortaklarının üretim seviyesi ile eşdeğer olmalıdır. Ziraat Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’ nın kooperatifleri verdiği desteklerden bir tanesi de tarımsal ürün işleme, paketleme ve depolama tesislerinin kurulması amacıyladır. Verilecek olan kredilerin üst limitleri 10 milyon TL‘ dir. Yatırım döneminde yüzde 50, işletme döneminde ise yüzde 50 oranlarında faiz indirimi yapılacaktır. 

tarımsal-ürünlerin-işlenmesi

Tarımsal ürünlerin işlenmesi

2020 senesinde da tarımsal üretim mevzularında düşük faizli kredi kullanmak isteyen kooperatifleri Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri tarafınca sunulan düşük faizli kredilere müracaat yapabilirler.


About admin

Check Also

Küçükbaş Hayvancılığa 500 TL. Destekleme (2020)

Ziraat ve Orman Bakanlığınca meydana getirilen açıklamaya gore Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 500 TL.’ye kadar destek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>