Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Tarım ve Hayvan Kredisi 2020

03.01. 2020 tarihindeki ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Sonucu ile yürürlüğe konulmuş olan Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin karara ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanan, Ziraat Bankası Ziraat Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2020/4 nolu uygulama esasları ve şartları ile ilgili hazırlanan bildiri 25.03.2020 tarihindeki Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili bildiri, 01.01 2020 -31.12. 2022 yılları aralığında Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygula ve teknik esasları kapsar.

Cumhurbaşkanlığı sonucu ile yürürlüğe giren karar kapsamında Ziraat bankası vasıtasıyla çiftçilere kullandırılacak olan ziraat kredisinden yararlanacak olan ziraatçi ve üreticiler karar ile uygulamaya konan tüm kriter ve şartları sağlamaları halinde etkinlik gösterecekleri üretim mevzuları için belirlenen taban indirim oranlarına ek,  şartlarını sağladıkları özellikli kriter indirim oranlarından da yararlandırılır.

2020 yılında Ziraat bankası Faizsiz Tarım ve hayvancılık kredisi hakkında data alabilirsiniz.

Geleneksel bitkisel üretim icra eden işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üstü krediler ise minimum yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.

Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Geleneksel yaygın hayvansal üretim icra eden işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin TL krediler ise % 50 faiz indirim oranında sübvanse edilecek.

Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası Düşük Faizli Ziraat Kredisi Şartları 2020

Bitkisel Üretim Mevzularında ziraat kredisi kullanacak olan çiftçilere kullandırılacak Ziraat kredisinin şartları ise aşağıdaki başlıklar halinde belirtilmiştir.

Kontrollü Örtüaltı Tarımı Kredisi

Kontrollü örtüaltı tarımı 25 milyon üst limitli olarak % 100 faiz indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Yatırım kredileri ile ilgili olarak, kontrollü örtüaltı üretme koşullarına haiz minimum on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yapmış olduğu il, ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına haiz minimum on dekar büyüklüğünde sera kuracak, sera modernizasyonu meydana getirecek ya da mevcut serasının ölçeğini asgari on dekar ve üstüne çıkaracak üreticilerin il, ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük detayları ile işletmeye ilişik yapısal bilgiler, projenin tamamlanmasının peşinden, müracaat sahibinin ilave beyanı aranmaksızın il, ilçe müdürlüğü tarafınca Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.

İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına haiz minimum on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yapmış olduğu Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

Örtüaltında meydana getirilen süs bitkisi üretimi ve muz yetiştiriciliği ile ilgili işletme ve yatırım kredileri ; yurt içinde süs bitkisi, dış mekan, iç mekan, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, organik çim bitkisi ve organik rulo çim ve süs bitkisi çoğaltım materyali, fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum ve benzeri elde etmek amacıyla üretim icra eden {özel sektör} yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması yada sözleşmeli üretim yapması, tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına bakılırsa süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna haiz olması şartlarının yerine getirilmesi ile yapılabilir.

Yem Bitkisi Üretimi Kredisi

Yem bitkisi üretimi için 5 milyon üst limitli olarak işletme ve yatırım periyodu için %75 faiz indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında üreticilerin her türlü tek senelik, oldukça senelik yem bitkileri ve suni davet mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için;

Kaba, kesif yem üretimi yapmak amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri yada edecek olmaları,

Toplam ekiliş alanının minimum on dekar olması,

Suni davet mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması,

Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunmuş olduğu yazının il müdürlüklerinden alınması gerekir.

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fide Fidan Üretimi Kredisi

Yurtiçi sertifikalı tohum fide fidan üretimi 20 milyon üst limitli % 100 faiz oranları ile kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Üreticilerin aşağıdaki üretim mevzularında Karar kapsamında, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine haiz olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan yada doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması yada sözleşmeli üretim yapması,

31.10.2006 tarihindeki ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine bakılırsa tohumluk üretim, sertifikasyon, pazarlama mevzularında, standart yada sertifikalı olarak tohum (hibrit tohum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı yada meyve, asma üretim materyali üretimi yapması yada meydana getirecek olması gerekir.

Yetkilendirilmiş tohumculuk kurumlarının, sertifikasyon sürecinde yer edinen hasat sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme, ambalajlama, depolama, ısı ve rutubet kontrollü depo yatırımları benzer biçimde faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine mevzu edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi yada gözlem raporu aranmaz.

Yetkilendirilmiş tohumculuk kurumlarının tohumluk üretimi ile ıslah-araştırma ve geliştirme sürecinde gereksinim duydukları sera yatırımları, tohum kontrol laboratuvarları, biyoteknoloji laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri kapsamında kullanılan alet-ekipmanlar ve öteki altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine mevzu edilebilir.

Sebze tohumu ve standart olarak üretilen yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde onaylı tohumluk beyannamesi alınır.

Meyve, asma üretim materyali 1 nolu damızlık ünitesi, 2 nolu damızlık ünitesi, 3 nolu damızlık ünitesi kurulması, çilek fidesi, ön temel blok, temel blok, sertifikalı blok kurulması üretimine yönelik işletme ve yatırım kredilerinde üreticilerden damızlık ünitelerinin, blokların kurulmasına dair Bakanlık tarafınca verilen yetki belgesi istenir.

Üretim sezonu sonunda üretilen tohum, fide ve fidanlar için düzenlenen sertifika ilgisine bakılırsa Ziraat bankasına yada Ziraat Kredi Kooperatifine ibraz edilir.

Süs Bitkisi Üretimi Kredisi

Süs bitkisi üretimi için 10 milyon üst limitli olarak işletme ve yatırım periyodu için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Üreticilere, örtüaltı üretimi dahil olmak suretiyle süs bitkilerinin üretimi mevzusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır. Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

Yurt içinde süs bitkisi, dış mekan, iç mekan, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, organik çim bitkisi ve organik rulo çim) ve süs bitkisi çoğaltım materyali, fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum vb. elde etmek amacıyla üretim icra eden {özel sektör} yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması yada sözleşmeli üretim yapması,

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına bakılırsa süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna haiz olması gerekir.

Stratejik Bitkisel Üretim Kredisi

Stratejik bitkisel üretim için 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım periyodu için % 75 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Üreticilerin stratejik bitkisel üretim mevzusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, yağlık mısır, kolza, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor yada meydana getirecek olması gerekir.

Fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesi ile ilgili harcamalar bu kapsamda kredilendirilir.

Fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesi amacıyla yatırım kredisi kullandırılabilir. Öteki mevzularda bu başlıkta yalnızca işletme kredisi kullandırılabilir.

Meyve  Yetiştiriciliği ve Bağcılık Kredisi Şartları

Meyve  yetiştiriciliği ve bağcılık için 10 milyon üst limitli % 75 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında meyve yetiştiriciliği ve bağcılık mevzusunda işletme yada yatırım kredilerinden yararlanabilmek için üreticilerin aynı parsel yada bitişik parseller üstünde üzümde minimum on dekar, öteki meyve türlerinde minimum yirmi beş dekar ve üstünde yeni kapama meyve bahçesi tesis etmeleri ya da mevcut meyve bahçesi yada üzüm bağını belirtilen asgari işletme ebatlarına çıkarmaları gerekir.

Kullandırılacak yatırım kredileri, arazinin tesfiyesi ve drenajı ile ilgili altyapı harcamaları, fidan alımı, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırı olan olmak kaydıyla boylama ve paketleme tesisi yatırımlarına ilişkin harcamalar ile öteki yatırım giderlerini kapsar.

Geleneksel Yaygın Bitkisel Üretim Kredisi Şartları

Geleneksel yaygın bitkisel üretim için 50.000 TL ‘ ye kadar 2.5 milyon üst limitli % 100 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Geleneksel yaygın bitkisel üretim için 50.000 TL’ nin üstündeki 2.5 milyon üst limitli  % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında bitkisel üretim mevzu başlığı altında belirtilmeyen bitkisel üretim mevzularında faaliyette bulunan üreticiler ile kararda belirtilen bitkisel üretim mevzularında yer almakla beraber, bu Tebliğde belirtilen kapasitelere yada kriterlere uymayan koşullarda üretim icra eden, Ziraat ve Orman Bakanlığının ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Ziraat Makineleri Kredisi Şartları 2020

Ziraat makineleri için 2.5 milyon üst limitli yatırım periyodu için % 50 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında, 11.10. 2000 tarihindeki ve 24197 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Gözlem ve Denetimlerle İlgili Bildiri kapsamında değerlendirilen ve zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Durağan(durgun) süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri sağım robotları ve durağan(durgun) güneş enerjisi sistemlerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen gözlem raporu esas alınır.

Traktör Alımı Kredisi Kriterleri 2020

Traktör alımı için 500.000 nim lira üst limitli yatırım periyodu için % 25 indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Karar kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Gözlem ve Denetimlerle İlgili Bildiri hükümlerine bakılırsa zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Traktör kredisi kullandırılabilmesi için üreticilerin etkinlik mevzuları içinde bitkisel üretim yada küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi damızlık dahil mevzularından minimum birisinin bulunması şartı aranır.

Elektrikli traktör alımı ve mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir.

Alınacak olan 2. el traktörlerde sekiz yaş ve altı olması şartı aranır.

Çağıl Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı Kredisi 

Çağıl basınçlı sulama sistemi yatırımı için 5 milyon üst limitli yatırım periyodu için % 75 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı damla, bir tek meyve ağaçları ve bağ sulamasında, yağmurlama yada mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler, akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler ile hareketli sulama makineleri, dairesel hareketli, doğrusal ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri vb. mevzusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

Çağıl basınçlı sulama sistemi kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri, çağıl basınçlı sulama içinde değerlendirilir.

Çağıl basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama,derin kuyu,suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Bildiri kapsamında değerlendirilmez.

Çağıl basınçlı sulama sistemlerinde kullanılmak suretiyle, 16.12.1960 tarihindeki ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına bakılırsa su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hükümlerine bakılırsa arama belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır.

Proje kredi talebi uygun bulunan her müracaat için, üretici iki tane Basınçlı Sulama Sistemi Data Formu düzenleyerek, Ziraat’ e yada TKK’ya ibraz eder. Formun bir nüshası Ziraat yada TKK tarafınca uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

Kredi talep mevzusu olan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Gözlem ve Denetimlerle İlgili Bildiri esaslarına bakılırsa zirai kredilendirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Üreticilerin çağıl basınçlı sulama mevzusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

Üreticiye ilişik güncel ÇKS belgesi kısaca Ziraatçi Kayıt Sistemi belgesini,

Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak  Ziraat Mühendislerinin Vazife ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine bakılırsa yetkili ziraat mühendisleri tarafınca hazırlanmış, Bakanlık il, ilçe müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini,

Su deposu çeşidi yer üstü su deposu olan başvurular için ilgili kurumdan (DSİ) alınacak su kullanım izin, tahsis belgesi, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,

Sulama sisteminin elektrik kullanımını gerektirmesi durumunda ilgili elektrik idaresinden abonelik yapıldığına dair belgeyi sunması gerekir.

Ziraat Makineleri Parkı Kredisi

Ziraat makineleri parkı için 5 milyon üst limitli yatırım periyodu için % 75 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Tarımsal üreticilere ücret karşılığı hizmet vermek suretiyle, toprak işleme, ekim, dikim, bakım, söküm, hasat vb. işlemlerin tamamı için kafi ve uygun makine parkı kurarak etkinlik gösterecek tarımsal amaçlı üretici birlikler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve öteki tüzel kişilere bu kapsamda yatırım kredisi kullandırılabilir.

Tarımsal üreticilere faaliyetleri ile ilgili olarak toprak işleme, ekim, dikim, söküm, hasat vb. mevzularda makinelerle meydana getirilen işlerde hizmet vermek suretiyle yukarıda belirtilen tüzel kişiler tarafınca makine parkı oluşturmak amacıyla, hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için kafi ve uygun seviyede ve sayıda traktör, biçerdöver, öteki hasat makineleri, davet biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, silaj paketleme makinesi, pulluk, kültüvatör, patoz, mibzer vb. benzer biçimde mekanizasyon araçlarının alımına yönelik yatırım kredileri bu kapsamda değerlendirilir.

Tarımsal makine ve ekipmanların üretimi yada alım satımı, ticareti mevzusunda etkinlik gösteren kişilerle bu kişilerin hisse payına bakılmaksızın ortağı olduğu tüzel kişiler bu kapsamda kredilerden yararlandırılmaz.

Yalnızca tek bir işleme mesela yalnızca ekim, yalnızca hasat, yalnızca ilaçlama benzer biçimde, yönelik makine alımları bu kapsamda değerlendirilmez.

Yalnızca yeni ve kullanılmamış tarımsal mekanizasyon araçlarının alımı kredilendirilebilir.

Kredilendirilecek ziraat makinelerinden Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Gözlem ve Denetimlerle ilgili bildiri kapsamında değerlendirilenlerin zirai kredilendirme belgesinin bulunması gerekmektedir.

Arazi Alımı Kredisi

Arazi alımı için 2.5 milyon üst limitli yatırım periyodu için % 25 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, tarımsal üretim ya da tarımsal yatırım yapmak amacıyla, hisseli ziraat arazilerindeki hisselerinin öteki hissedarlar tarafınca satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik ziraat arazilerinin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Ziraat bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifinin kendi iç mevzuatı  çerçevesinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir.

Lisanslı Depoculuk Yatırımları Kredisi 2020

Lisanslı depoculuk yatırımları için 50 milyon üst limitli  yatırım periyodu için % 50 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Lisanslı depoculuk yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır;

Ziraat Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği hükümleri kapsamında kurulmuş ya da kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımları, depo, silo ve benzeri ile makine-ekipman, elevatör, kantar, fan, üreteç, forklift, vinç, soğuk hava-iklimlendirme ve havalandırma üniteleri, depo içi bölmeler, raf sistemleri, data işlem sistemleri vb. alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılır. Kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilir.

Kredi başvurusunda, yeni kurulacak işletmelerden Ziraat Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği kapsamında kurum izni, kurulu işletmelerden ise etkinlik izni ve depoculuk lisansı istenir. Kurulacak işletmelerde ise etkinlik izni ve depoculuk lisansı, yatırımın tamamlanmasını müteakip ibraz edilir, söz mevzusu evrakların ibraz edileceğine dair müteşebbislerden taahhütname alınır.

Lisanslı depoculuk kriterlerini haiz depo yatırımı yaparak, depolarını ve işletmeciliğini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne (TMO) uzun soluklu olarak kiralayan gerçek yada tüzel kişilerin lisanslı depo yatırımları da Karar kapsamında değerlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları da lisanslı depo yatırımları ile ilgili olarak bu kapsamda kredilerden yararlanabilir.

Elektronik Ürün Senedi ELÜS Karşılığı Kredisi Şartları

Elüs karşılığı kredi işletme periyodu için 5 milyon üst limitli işletme periyodu için % 100 faiz indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

ELÜS Elektronik Ürün Senedi karşılığı kredi kullanımında aşağıdaki kriterler esas alınır; ÇKS’ye kayıtlı olarak üretimini yaptıkları tarımsal ürünlerini lisanslı depolara bizzat teslim ederek ELÜS alan üreticiler ile ortaklarının, üyelerinin ÇKS’ye kayıtlı olarak ürettikleri ürünlerini lisanslı depolara teslim ederek ELÜS alan tarımsal amaçlı birleşke ve üretici birliklerine, Karar kapsamında ELÜS karşılığı kredi kullandırılır.

Lisanslı depoya teslim edilecek ürünlerin, ilgili üretim dönemine ilişkin ÇKS’de kayıtlı olması gerekir.

Tarımsal amaçlı birleşke ve üretici birlikleri tarafınca lisanslı depoya teslim edilerek karşılığında ELÜS alınan ürün miktarının, tarımsal amaçlı birleşke ve üretici birliklerinin ortaklarının, üyelerinin ilgili üretim dönemine ilişkin ÇKS’de kayıtlı üretim alanları ile uyumlu oranda olması gerekir.

Soğuk Hava Deposu Yatırımları Kredisi 2020

Soğuk hava deposu yatırımları için 10 milyon üst limitli yatırım periyodu için % 50 faiz indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Soğuk hava deposu yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır:

Meyve sebzelerin korunması ve saklanması amacıyla yapılacak soğuk hava depoları için karar kapsamında yatırım kredisi kullandırılabilir.

Sebze ve meyve toptan ve perakende ticareti ile iştigal eden kişilerin bu ticari faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıracakları soğuk hava deposu yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez.

Mevcut soğuk hava depolarının modernizasyonu amacıyla yapılacak harcamalar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Sözleşmeli Üretim Kredisi Şartları 2020

Sözleşmeli üretim için 50 milyon üst limitli  işletme periyodu için  % 50 indirimli kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

 Yürürlükteki sözleşmeli üretime ilişkin mevzuat çerçevesinde, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı güvence etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz mevzusu üretim finansmanı amacıyla işletme kredisi açılabilir. Sözleşmeli üretim yaptıran kişilerle, sözleşmeli üretim icra eden kişilere aynı üretim mevzusu için mükerrer kredi kullandırılmaz.

Hususi Ormancılık Kredisi Şartları

Hususi Ormancılık için 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım periyodu için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak olan kredinin uygulama esasları ise;

Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilmiş asli orman ürünlerinden tomruk, direk, endüstri odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu üretimi amacıyla Ağaçlandırma Yönetmeliğine uygun olarak hususi orman kurulması ve işletilmesi ile orman ağaçlarının fidanlarının üretimine yönelik olarak hususi orman fidanlığı kurulması ve işletilmesine yönelik yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

Ormancılık kredilerden yararlanılabilmesi için, Ziraat ve Orman Bakanlığının yasal düzenlemelerine uygun olarak, kurulacak ormanların asgari 50 hektar; fidanlıkların minimum 5 hektar olması yada mevcut orman ya da fidanlığın bu büyüklüğe yükseltilmesi; kurulacak orman ve fidanlıkların; kızılçam (pinus brutia), sahil çamı (pinus pinaster), dişbudak (fraxinus), okaliptüs (e.camaldulensis, grandis), kızılağaç (alnus), sakız ağacı ve kavak (populus) türlerindeki ağaçlardan oluşması gerekmektedir.

Yatırım kredileri, arazi hazırlığı, drenaj ve tesviye, fidan alımı, saha etrafının ihatası, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su ihale hattı, su kuyusu, damla sulama tesisi, prefabrik bekçi evi, karavan, konteynır, gezici hela, prefabrik hangar-depo yapımı, elektrik tesisi, don kırıcı tesisler, fidanlık için sera ve fidanlık yönetim binası yapımı, yetiştirme kabı, saksı, sepet vb., boylu-formlu fidan üretiminde kullanılan dayanak, gergi teli, bambu benzer biçimde destek malzemeleri ile faaliyete yönelik olarak makine ekipman, pulluk, diskaro, fidan sökme makinesi, budama platformu, ürün işleme makineleri vb. alımı ile öteki yatırım giderlerini;

İşletme kredileri ise üretim, dikim, bakım, budama vb. için meydana getirilen işçilik, tohum, gübre, ilaç vb. girdilerin alımı ile öteki işletme giderlerini kapsar.

Kredilerden yararlanacak gerçek yada tüzel kişiler, il, ilçe müdürlükleri tarafınca onaylanan proje ve fizibilite raporu ile ilgisine bakılırsa Bankaya yada TKK’ya müracaat ederler.

Düşük Faizli Hayvancılık Kredisi Şartları

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği Kredisi Şartları

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği 25 milyon üst limitli verilecek olan kredilerde yatırım ve işletme dönemlerinde uygulanacak olan en yüksek indirim %100′ dür. Üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için;

50 baş ve üstü kapasitede, manda yada damızlık sığır işletmesi kurmaları yada işletme kapasitesini elli baş ve üstüne çıkarmaları gerekir.

Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, davet biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları ile öteki yatırım giderlerini kapsar.

Kredi ile temin edilecek sığırların,  Ziraat Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine haiz, ilk yavrusuna hamile yada en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna hamile yada en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekir.

Üreticilere işletme yada yatırım kredisi kullandırılabilmesi için, hayvan alımı amacıyla kredi kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması gerekir.

Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme yada yatırım kredisi taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki öteki tüm kriterler (damızlık belgesine haiz olma, HBS’de kayıtlı olma) aranır.

Yalnızca işletme kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafınca onaylanmış e-ıslah veri tabanı na kulak küpe numaraları belirtilerek kayıtları alınarak işlem yapılabilir.

Sütçü kombine sığır yetiştiriciliği için öncelikli bölge yatırımı yapacakları iller ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredisi Şartları

Damızlık düve yetiştiriciliği 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım periyodu için % 75 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise;

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; 50 baş ve üstü kapasitede işletme kurmaları yada mevcut işletme kapasitesini 50 baş ve üstüne çıkarmaları gerekir.

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için;

Sütçü ırklar ; Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları,

Kombine ırklar; Montbeliard, Brown Swiss ve Simental,

Manda ile 50 baş ve üstü kapasitede işletme kurmaları yada işletme kapasitesini 50 baş ve üstüne çıkarmaları gerekir.

Damızlık düve yetiştiriciliği için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, davet biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay,  gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve öteki yatırım giderlerini kapsar.

İşletme kredisi ile temin edilecek damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesine haiz, 4-13  aylık yaş aralığında olmalıdır. Yurt içinden alınacak damızlık sığırlar hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı yada işletme düve satışından ilkin arilik statüsü kazanmış olmalıdır. İl, ilçe müdürlüklerinden işletmenin ari olduğuna dair belge alınır.

Kredi ile temin edilecek mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, 12- 24 aylık yaş aralığında olmalıdır.

Damızlık düve yetiştiriciliğinde öncelikli bölge yatırım olarak belirlenen iller ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgattır.

Büyükbaş hayvan besiciliği kredisi

Büyükbaş hayvan besiciliği 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım periyodu için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise;

Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için; manda dahil olmak suretiyle 50 baş ve üstünde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları yada işletme kapasitesini 50 baş ve üstüne çıkarmaları gerekir.

Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve davet biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-donanım alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve öteki yatırım giderlerini kapsar.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami 20 aylık yaşta, adam ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Büyükbaş hayvan besiciliğinde yukarıdaki tabloda görüldüğü suretiyle öncelikli bölge yatırımına ilave % 10 faiz indirimi yapılacaktır. Bu iller ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa olarak belirlenmiştir.

Küçükbaş hayvancılık kredisi

Küçükbaş hayvancılık 15 milyon üst limitli işletme ve yatırım periyodu için % 75 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise;

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; koyunda minimum 250 baş, keçide minimum 100 baş kapasiteye haiz işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere yada üstüne çıkarmaları,

Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üstünde besi işletmesi kurmaları yada işletme kapasitesini 250 baş ve üstüne çıkarmaları gerekir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, davet biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, öteki yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar.

Küçükbaş hayvan besiciliği için adam hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve 6-24 aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen adam hayvanların ise minimum 3 aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği öncelikli bölge yatırımı için belirlenen iller; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

Arıcılık kredisi 

Arıcılık 2.500.000 TL üst limitli işletme 50 ve yatırım periyodu için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise;

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari 50 tane arılı kovanı olan işletmeler, mevcut arılı kovan sayısını 50 ve üstüne çıkarmak isteyen işletmeler ile Bakanlıktan bombus arısı ön izinli yada izinli işletmeler arıcılık kredisinden yararlandırılır.

Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, iki yüz tane ve daha çok sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık icra eden üreticiler için üreteç, güneş enerji sistemi, arıcı barakası yada karavanı alımı, yüz tane ve daha çok sayıda arılı kovana haiz ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için üreteç, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı yada kutusu (minimum bin tane) ve arıcı barakası yada karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile öteki yatırım giderlerini kapsar.

Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri, maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz benzer biçimde) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık icra eden arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi icra eden işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri, larva aktarma kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası benzer biçimde, bombus arısı üretimine yönelik gereksinim duyulan polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi benzer biçimde alımları kapsar.

Bal arısı yatırım ve işletme kredilerinde, Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir belge istenir.

Bombus arısı yatırım ve işletme kredilerinde, il müdürlüğünden alınacak ön izinli ya da izinli olduğuna dair yazı istenir.

Kanatlı sektörü kredisi

Kanatlı sektörü 5 milyon üst limitli işletme ve yatırım periyodu için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise

Etlik piliç yetiştiriciliği için asgari 10 bin tane; kaz, ördek, hindi için asgari bin tane; bıldırcın için asgari 2 bin tane; deve kuşu için asgari 50 tane ve üstü kapasitelerde işletme kuran yada kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Yumurta tavukçuluğunda asgari 7.500 tane ve üstünde kapasiteye haiz kurulu mevcut işletmelere işletme kredisi ve mevcut kurulu işletme kapasitesini artırmaya yönelik yatırım olmamak kaydıyla tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman alımı, yenilenmesi vb. amaçlarla yapılacak harcamalar için yatırım kredisi kullandırılabilir.

Yumurta tavukçuluğunda yeni tesis yapımı yada kapasite artırımı amacıyla yatırım kredisi ve kapasite artıran işletmelerin artırılan kapasiteli kısmı için işletme kredisi kullandırılmaz.

Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi, tesisi, yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik önlemlerini, yem deposu, silosu, öteki ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile öteki yatırım giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek suretiyle alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve öteki işletme giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği kredisi

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 10 milyon üst limitli işletme ve yatırım periyodu için % 50 faiz indirimli olarak kullandırılan kredinin uygulama esasları ise

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için asgari; damızlık etlik tavuğu 10 bin tane, damızlık yumurta tavuğu 10 bin tane, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1.000 tane, damızlık hindi 5.000 tane, damızlık kaz, ördek yada bıldırcın 1.000 tane, damızlık deve kuşunda 100 tane ve üstü kapasitelerde işletme kurulması yada kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

Damızlık kanatlı hayvanların, damızlık büyük ebeveyn grandparentstock) damızlık ebeveyn parentstock)olduklarını belirten sıhhat sertifikası ve satmaca istenir.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemleri, yem deposu, silosu, ilgili alet, ekipman ve makine alımı ile öteki yatırım giderlerini kapsar.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; yetiştirilmek suretiyle alınacak kuluçkalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem, ilaç ve öteki işletme giderlerini kapsar.

 Su ürünleri yetiştiriciliği kredisi

 Su ürünleri yetiştiriciliği 10 milyon üst limitli yatırım ve işletme döneminde % 50 faiz indirimli olarak kullandırılacak kredinin uygulama esasları ve şartları ise;

Su ürünleri yetiştiriciliği meydana getirecek olan üreticilerin karar kapsamında faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerinin Bakanlık tarafınca onaylanmış olması gerekir.

Yatırım kredileri projede yer edinen kafes ve havuz benzer biçimde her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri yada kuluçkahane kurulması yada bu sistemlerin kapalı dönem üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları, alet-ekipman alımı, tekne ve barç alımı ile bakım, onarımı, hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı alımı benzer biçimde konuların finansmanını kapsar.

İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine yada su ürünleri kuluçkahane belgesine haiz üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.

Su ürünleri yetiştiriciliği meydana getirecek üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yada su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

Su ürünleri avcılığı yapmak suretiyle Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için üreteç, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi alımı, balık ağları ile öteki av vasıta ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan vapur takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata haiz olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun yada boy uzatma hakkı kapsamında yeni vapur inşası benzer biçimde mevzularda yatırım kredisi; bakım, onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için gereksinim duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir. Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il, ilçe müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz edilir.

Yatırım kredilerinde; münferit alet-ekipman alımları hariç ve işletme kredilerinde Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.

Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim Kredisi

Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim için 1.500.000 üst limitli yatırım ve işletme döneminde % 100 faiz indirimli olarak kullandırılacak kredinin şartları ise;

Hayvansal üretim mevzu başlığı altında kararda belirtilmeyen hayvansal üretim mevzularında yada kararda belirtilen hayvansal üretim mevzularında yer almakla beraber yukarıda ilgili mevzu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı benzer biçimde teknik kriterleri taşımayan mevzularda etkinlik gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.


About admin

Check Also

Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2020 Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

Haksız yere işgal edilen arazilere ödenen tazminat tutarına ecrimisil karşılık adı verilmektedir. Ziraat arazisi olarak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>